Malostranské Starožitnictví s.r.o.
zpět na: home > Obrazy

Vladimír Míčko (1941-2010) - Stráň k potoku, 1982

detail | cena: 85000 Kč | 0 ks skladem | na dotaz
Dostupnost díla na dotaz - tel: +420 608 537 855 nebo mail: antik.nerudova(at)gmail.com.
Olej na plátně. Rozměr: 58 x 90 cm.

Životopis autora:Vladimír Míčko se narodil 27. 11. 1941 v Praze. Studoval na Výtvarné škole v Praze (1955 - 1959) a posléze na AVU u prof. V. Tittelbacha, V. Rady a F. Jiroudka (1959 - 1965). V letech 1967 - 1972 působil na AVU jako asistent. V letech 1957 - 1969 absolvoval řadu studijních pobytů v Itálii, Francii a Holandsku. Od konce šedesátých let do konce devadesátých let působil jako restaurování nástěnných maleb. Vladimír Míčko byl synem známého historika umění, výtvarného kritika a teoretika Miroslava Míčka. Malířský talent se u něj projevil již v dětském věku a byl důsledně rozvíjen. Již ve svých středoškolských letech dospěl k pozoruhodné malířské vyspělosti a snese srovnání s díly vyzrálých akademických malířů. Svůj mimořádný dar nadále zdokonaloval a během druhé poloviny šedesátých let postupně propracoval v osobitý malířský rukopis. Jeho práce z tohoto období ještě nesou výraznou stopu figurativního umění, ovšem již se projevuje uvolněné expresivním pojetí. Vladimír Míčko byl také experimentátor, který chápal umělecké výboje svých současníků a navíc na ně dokázal zcela svébytně reagovat. Polovina šedesátých let patřila k umělecky nejdynamičtějšímu období - prozkoumával informelní projevy, byl fascinován "syrovým uměním" (Art Brut) a postupně se propracovával k akční malbě a abstraktnímu expresionismu, ke kterému plně došel na přelomu šedesátých a sedmdesátých let při práci na ilustracích ke knize svého otce - Testament Mistra Wu (z tohoto období například pochází tzv. bičové abstrakce, kdy namočil řemínek biče do tuše a prudkými tahy zachycoval pohyb na plochu obrazu). Vladimír Míčko šel ještě dál. Evropská umělecká tradice v něm rezonovala stejně jako vliv tzv. New Yorské školy a počátkem sedmdesátých let 20. století dospěl ke zcela svéráznému výtvarnému výrazu. Jeho, na první pohled divoké, expresivní obrazy v sobě ve skutečnosti skrývají vyvážený klid české krajiny. Vladimír Míčko ovšem do svých obrazů vložil mnohem více. Často rafinovaně zachycoval své múzy, nálady a vjemy ze sebe i svého okolí, čímž do své tvorby dostal i symbolistní rovinu. Díky absolutnímu ovládnutí štětce a vrozenému citu pro kompozici dokázal všechny své myšlenky zachytit zcela přesvědčivě. Výsledkem je, že každý obraz Vladimíra Míčka obsahuje několik významových rovin. Během svého života měl V. Míčko několik výstav - např. roku 1967 v Pont-Aven, v letech 1968, 1971, 1983 a 1988 v Praze - ovšem silnějšího ohlasu na své dílo se nedočkal. Další citelnou životní ranou byla smrt jeho manželky Evy roku 2005 a nedlouho poté ztráta syna Gabriela. Vladimír Míčko zemřel soužený depresemi a nepochopením roku 2010. Autor textu: Ondřej Katrák

idname(2286)idname(2286)


Vyhledat:

Jazyk a měna:

česky [ Kč ] english [ € or $ ]
CNW:Counter
powered by: Netmilk.net