Malostranské Starožitnictví s.r.o.
zpět na: home > Obrazy

Jaroslav Grus (1891-1983) - Vesnická cesta

detail | cena: 25000 Kč | 1 ks skladem |
tempera na kartonu.
Vnitřní rozměr: 63,5 x 49 cm; Celkový rozměr: 80 x 64,5 cm.

Zveme Vás k osobnímu prohlédnutí do naší prodejny Antik Nerudova, Nerudova 51, Praha 1. Otevřeno je každý den 10 - 18h.

Životopis malíře: Jaroslav Grus se narodil 13. srpna 1891 v Pardubicích a zemřel 13. října 1983 v Praze. V letech 1908 - 1912 Studoval na AVU v atelieru Hanuše Schweigera. Roku 1918 se stal členem SVU Mánes. V začátcích tvorby byl ovlivněn impresionismem, později byl ovlivněn malíři Umělecké Besedy, zvláště krajináře Václava Rabase. Válečná léta strávil v Jugoslávii a po návratu do vlasti často cestoval. Rozhodující vliv měla cesta do Francie. Po krátké epizodě neoklasicismu a sociálního umění dospěl k svébytnému pojetí fauvismu, kde hlavní roli hrály barevné plochy a linie. Po 2. světové válce se jeho metoda podřídila kresebnému základu, nabyla na popisnosti a začala se zajímat o technickou stránku krajiny (silnice, elektrické vedení, dopravní značky apod.). Jaroslav Grus je rovněž zakládajícím členem Skupiny 58. Roku 1961 byl jmenován zasloužilým umělcem, roku 1971 národním umělcem. Svým poválečným dílem přispěl k rozvinutí soc-realistické krajinomalby. V letech 1972 - 1977 byl předsedou Svazu čs. výtvarných umělců.

Literatura: Zbyšek Malý (ed.): Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1998, D-G, 1998, Ostrava. Jan Tomeš: Jaroslav Grus, 1963, Praha. Jiří Kotalík, Blahoslav Černý: Jaroslav Grus -Malířské dílo (katalog výstavy), 1977, Praha.
idname(1602)idname(1602)idname(1602)idname(1602)


Vyhledat:

Jazyk a měna:

česky [ Kč ] english [ € or $ ]
CNW:Counter
powered by: Netmilk.net